skip to Main Content

Søk i vanlige spørsmål for hjelp

SPAMfighter Mail Gateway

Søppelpost kan autmatisk bli satt i quarantene, slettet, satt på en prefix, merket eller f.eks. rutet til en spesiell mappe for e-postsøppel eller alle ting nevnt ovenfor.

Ja, ved hjelp av vår administratormodul. Det er enkelt å avaktivisere søppelfiltreringen for en enkel innboks.

SPAMfighter Mail Gateway har flere måter å finne ut om en e-post er søppelpost eller ikke. Den mest signifikante måten er ved å opprette en unik signatur for hver e-post og dens elementer, og sende denne signatur til SPAMfighter”s server for evaluering. Etterpå, vil serveren returnere en nummerverdi som indikerer om denne e-posten er en søppelpost eller ikke. Den originale e-posten forlater aldri serveren under SPAMfighter Mail Gateway”s filtrering.

SPAMfighter Mail Gateway sender installasjonsdetaljer vedrørende registrering, login-informasjon og kompilerte nummerverdier fra e-posten, når e-posten har blitt testet. SPAMfighter Mail Gateway vill aldri sende sensitiv informasjon ut i nettverket. All informasjon som er sent og mottatt er validert for å kunne avverge manipulasjon.

SPAMfighter Mail Gateway er en “lagre-og-videresende” SMTP server, som igjen betyr at den vil akseptere innkommende e-post, skanne e-posten, og rute den videre til en annen SMTP server. I løpet av installasjonen, eller engang etterpå, konfigurasjon av hvor en skal rute e-post kan bli konfigurert. På bakgrunn av konseptet for “lagre-og-videresende” (f.eks. gateway), må en SMTP server fysisk eksistere.

SPAMfighter Mail Gateway gir deg det høyeste nivå av konfidensialitet. Din e-post”s sikkerhet og personvern er vår topp prioritet. Legitime e-post på serveren er aldri sendt videre eller publisert med noen. Din legitime e-post forlater aldri serveren. Kun noen få blokker med kryptert data og den unike webadressen er sent til SPAMfighter”s server.

SPAMfighter Mail Gateway må ha tilgang til Internet, but SPAMfighter Mail Gateway trenger bare tilgang til UDP/2409 til servers.backend.spamfighter.com og TCP/2409 til
http://login.spamfighter.com. For å motta automatisk oppdateringer må programmet ha tilgang til TCP/80 til http://www.spamfighter.com, men ikke et absolutt krav. Dette gir systemet”s administrator mulighet til å sikre nettverket med å være i stand til å lukke alle andre forbindelser untatt de some er nevnt ovenfor.

SPAMfighter Mail Gateway arbeider med Windows 2000 og nyere utgaver, samt i Windows virutelle miljøer (WMWare, Virtual Server, Hyper V etc.)

SPAMfighter Mail Gateway - Installation

SPAMfighter Mail Gateway må ha tilgang til Internet, but SPAMfighter Mail Gateway trenger bare tilgang til UDP/2409 til servers.backend.spamfighter.com og TCP/2409 til
http://login.spamfighter.com. For å motta automatisk oppdateringer må programmet ha tilgang til TCP/80 til http://www.spamfighter.com, men ikke et absolutt krav. Dette gir systemet”s administrator mulighet til å sikre nettverket med å være i stand til å lukke alle andre forbindelser untatt de some er nevnt ovenfor.

SPAMfighter Mail Gateway arbeider med Windows 2000 og nyere utgaver, samt i Windows virutelle miljøer (WMWare, Virtual Server, Hyper V etc.)

SPAMfighter Mail Gateway - Login and Security

Ja, ved hjelp av vår administratormodul. Det er enkelt å avaktivisere søppelfiltreringen for en enkel innboks.

Søppelpost kan autmatisk bli satt i quarantene, slettet, satt på en prefix, merket eller f.eks. rutet til en spesiell mappe for e-postsøppel eller alle ting nevnt ovenfor.

SPAMfighter Mail Gateway sender installasjonsdetaljer vedrørende registrering, login-informasjon og kompilerte nummerverdier fra e-posten, når e-posten har blitt testet. SPAMfighter Mail Gateway vill aldri sende sensitiv informasjon ut i nettverket. All informasjon som er sent og mottatt er validert for å kunne avverge manipulasjon.

SPAMfighter Mail Gateway er en “lagre-og-videresende” SMTP server, som igjen betyr at den vil akseptere innkommende e-post, skanne e-posten, og rute den videre til en annen SMTP server. I løpet av installasjonen, eller engang etterpå, konfigurasjon av hvor en skal rute e-post kan bli konfigurert. På bakgrunn av konseptet for “lagre-og-videresende” (f.eks. gateway), må en SMTP server fysisk eksistere.

SPAMfighter Mail Gateway gir deg det høyeste nivå av konfidensialitet. Din e-post”s sikkerhet og personvern er vår topp prioritet. Legitime e-post på serveren er aldri sendt videre eller publisert med noen. Din legitime e-post forlater aldri serveren. Kun noen få blokker med kryptert data og den unike webadressen er sent til SPAMfighter”s server.

SPAMfighter Mail Gateway har flere måter å finne ut om en e-post er søppelpost eller ikke. Den mest signifikante måten er ved å opprette en unik signatur for hver e-post og dens elementer, og sende denne signatur til SPAMfighter”s server for evaluering. Etterpå, vil serveren returnere en nummerverdi som indikerer om denne e-posten er en søppelpost eller ikke. Den originale e-posten forlater aldri serveren under SPAMfighter Mail Gateway”s filtrering.

Back To Top