skip to Main Content

Sök i vår FAQ för hjälp

Behövs hjälp?

Kan du inte hitta svaret du letar efter? Oroa dig inte för att vi är här för att hjälpa!

SPAMfighter Mail Gateway

SPAMfighter Mail Gateway är en “store-and-forward” SMTP-server, vilket innebär att den accepterar inkommande e-post, skannar igenom, och dirigerar därefter om e-posten till en annan SMTP-server. Under installationen (eller när som helst efteråt) kan du ställa in var e-posten ska skickas. På grund av denna gatewayfunktion måste det finnas en tillgänglig SMTP-server.

SPAMfighter Mail Gateway skickar information om din installation, d.v.s. registrering och inloggning, samt hashvärden för e-post när den filtreras.

SPAMfighter Mail Gateway skickar ingen känslig information över nätverket. All information som skickas och tas emot är validerad för att undvika manipulering.

SPAMfighter Mail Gateway ger dig den högsta konfidentiella säkerheten. Att din e-post förblir privat är vår högsta proritet! Legitim e-post skickas aldrig vidare och delas inte ut till någon annan – dina valida e-postmeddelanden lämnar aldrig din server. Endast krypterad datatrafik kodad med MD5 (envägskrypterings-algoritm, även kallad checksumma) och de unika webbadresserna skickas till SPAMfighters server.

Ja, med hjälp av vår administreringsmodul är det enkelt att stänga av skräppostfiltreringen av en enskild mejlbox.

SPAMfighter Mail Gateway behöver ha anslutning till Internet, men endast till UDP/2409 till servers.backend.spamfighter.com och TCP/2409 till http://login.spamfighter.com. För att kunna ta emot automatiska uppdateringar behövs anslutning till TCP/80 till http://www.spamfighter.com men det är inget krav. Detta gör det möjligt att säkra nätverket genom att stänga alla andra förbindelser.

SPAMfighter Mail Gateway fungerar med Windows 2000 eller nyare, samt i virtuella windowsmiljöer som till exempel VMWare, Virtual Server, Hyper V etc.

Skräpposten kan automatiskt sättas i karantän, tas bort, markeras eller få ett specifikt prefix, (t.ex. [SPAM]), eller skickas vidare till en specifik mapp. Det går också att ställa in alla dessa åtgärder på samma gång.

SPAMfighter Mail Gateway använder många olika sätt för att avgöra om ett e-postmeddelande är skräppost eller inte. Det viktigaste är att skapa en unik signatur för varje e-postmeddelande och dess beståndsdelar, och skickar signaturen till SPAMfighters server för utvärdering. SPAMfighterservern skickar sedan tillbaka ett resultat som talar om om meddelandet är skräppost eller inte. Originalmeddelandet lämnar aldrig servern under filtreringen.

SPAMfighter Mail Gateway - Installation

SPAMfighter Mail Gateway behöver ha anslutning till Internet, men endast till UDP/2409 till servers.backend.spamfighter.com och TCP/2409 till http://login.spamfighter.com. För att kunna ta emot automatiska uppdateringar behövs anslutning till TCP/80 till http://www.spamfighter.com men det är inget krav. Detta gör det möjligt att säkra nätverket genom att stänga alla andra förbindelser.

SPAMfighter Mail Gateway fungerar med Windows 2000 eller nyare, samt i virtuella windowsmiljöer som till exempel VMWare, Virtual Server, Hyper V etc.

SPAMfighter Mail Gateway - Login and Security

SPAMfighter Mail Gateway skickar information om din installation, d.v.s. registrering och inloggning, samt hashvärden för e-post när den filtreras.

SPAMfighter Mail Gateway skickar ingen känslig information över nätverket. All information som skickas och tas emot är validerad för att undvika manipulering.

SPAMfighter Mail Gateway är en “store-and-forward” SMTP-server, vilket innebär att den accepterar inkommande e-post, skannar igenom, och dirigerar därefter om e-posten till en annan SMTP-server. Under installationen (eller när som helst efteråt) kan du ställa in var e-posten ska skickas. På grund av denna gatewayfunktion måste det finnas en tillgänglig SMTP-server.

Ja, med hjälp av vår administreringsmodul är det enkelt att stänga av skräppostfiltreringen av en enskild mejlbox.

Skräpposten kan automatiskt sättas i karantän, tas bort, markeras eller få ett specifikt prefix, (t.ex. [SPAM]), eller skickas vidare till en specifik mapp. Det går också att ställa in alla dessa åtgärder på samma gång.

SPAMfighter Mail Gateway använder många olika sätt för att avgöra om ett e-postmeddelande är skräppost eller inte. Det viktigaste är att skapa en unik signatur för varje e-postmeddelande och dess beståndsdelar, och skickar signaturen till SPAMfighters server för utvärdering. SPAMfighterservern skickar sedan tillbaka ett resultat som talar om om meddelandet är skräppost eller inte. Originalmeddelandet lämnar aldrig servern under filtreringen.

SPAMfighter Mail Gateway ger dig den högsta konfidentiella säkerheten. Att din e-post förblir privat är vår högsta proritet! Legitim e-post skickas aldrig vidare och delas inte ut till någon annan – dina valida e-postmeddelanden lämnar aldrig din server. Endast krypterad datatrafik kodad med MD5 (envägskrypterings-algoritm, även kallad checksumma) och de unika webbadresserna skickas till SPAMfighters server.

Back To Top