skip to Main Content

Sök i vår FAQ för hjälp

Behövs hjälp?

Kan du inte hitta svaret du letar efter? Oroa dig inte för att vi är här för att hjälpa!

VIRUSfighter

Detta är ett känt fel: starta om VIRUSfighter och välj “Scanna” från användargränssnittet så syns informationen för genomsökningen. Funktionaliteten försämras inte men användargränssnittet kommer att korrigeras i nästa version av produkterna.

Av stabilitetsskäl är SPYWAREfighter och VIRUSfighter integrerade när de installerats tillsammans, så när du uppdaterar ett av dem så uppdateras båda programmen.

VIRUSfighter söker bara efter spionprogram (som tillval) när SPYWAREfighter är installerat, som del av presentationen av installerade SPAMfighter-program, så du behöver båda produkterna för att skydda dig mot virus och spionprogram.

SPYWAREfighter söker bara efter virus om VIRUSfighter är installerat. Om VIRUSfighter är installerat är det starkt rekommenderat att INTE ha något annat antivirus-program installerat. Men om du använder ENDAST SPYWAREfighter kan du installera annan antivirus-mjukvara (och det är starkt rekommenderat att göra så.)

Du kanske vill stoppa realtids-genomsökningen när du utför systemunderhåll på din dator. När du stoppar realtids-genomsökningen kommer den inte att starta igen i nuvarande session eller efter omstart om du inte göra det manuellt. Efter en omstart av din dator kommer realtids-genomsökningen att vara aktiverad igen. Du kan stoppa/starta realtids-genomsökningen genom att högerklicka på VIRUSfighter-ikonen i systemfältet och välja Avaktivera realtids-genomsökning. Du kan aktivera den här igen.
Du kan också avaktivera den i menyn i VIRUSfighter, välj Start -> Program -> Fighters -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter -> Inställningar – Säkerhetsinställningar -> Avaktivera realtids-genomsökning.

Du måste ladda ner VIRUSfighter från vår webbsida och installera programmet precis som du gjorde första gången.
Gå till Startmenyn -> Program -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter
Klicka på Konto -> Förnya VIRUSfighter
Fyll i produktnyckeln som står på din faktura och klicka på Lägg till produktnyckel-knappen.
Uppdatera sen VIRUSfighter sen för att försäkra dig om att du har de senaste uppdateringarna.

Detta betyder att det finns en uppdatering för din VIRUSfighter och vi rekommenderar att du klickar på ikonen så att VIRUSfighter uppdateras till den senaste versionen.

Av stabilitetsskäl är SPYWAREfighter och VIRUSfighter integrerade när de installerats tillsammans, så när ett av programmen avinstalleras stoppas det andra. När avinstallationen är avslutad kommer genomsökningen att fortsätta.

Det kan vara så att du installerade VIRUSfighter över en annan antivirusapplikation som inte togs bort av systemet under installationen. Du kan då behöva starta upp din dator i felsäkert läge och avinstallera det gamla antivirusprogrammet från kontrollpanelen. Starta därefter om din dator.

För att komma till felsäkert läge i Windows:

När datorn bootar upp (innan windows-loggan visas) trycker du ner en av F-knapparna på ditt tangenbord.

Windows 95/98/ME: Tryck på F8 medan datorn bootar. Välj därefter nummer tre i menyn, (Safe Mode/Felsäkert läge) genom att trycka 3 och därefter Enter.

Windows 2000/XP: Tryck och håll nere F8 medan datorn bootar. Förflytta dig med piltangenterna i menyn till Safe Mode/Felsäkert läge och tryck på Enter.

Windows NT: inget av ovanstående behövs.

VIRUSfighter är gratis i 30 dagar. Efter provtiden kan du välja att köpa programmet eller avinstallera det. Om du fortsätter använda programmet utan att köpa en licens kommer det fortfarande att vara aktivt men du kan inte längre ta emot uppdateringar och skyddas på så vis inte mot de senaste virusen.

Gör följande för att uppdatera VIRUSfighter:

Gå till Startmenyn -> Program -> Fighters -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter. Klicka på Inställningar -> Mjukvaruuppdateringar -> Uppdatera Nu.
Alternativt högerklicka på VIRUSfighter-ikonen i systemfältet och välj Sök efter senaste uppdateringar.

För att aktivera en VIRUSfighter-nyckel, följ dessa instruktioner:
Gå till Startmenyn -> Program -> Fighters -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter.
Klicka på Konto -> Förnya VIRUSfighter
Fyll i produktnyckeln som står på din faktura och klicka sen på Lägg till produktnyckel-knappen.
Försök sen uppdatera VIRUSfighter för att försäkra dig om att du har de senate uppdateringarna.

Gå till Startmenyn -> Program -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter. Välj Inställningar -> Avancerade realtidsinställningar
För att lägga till filer, klicka på det gröna plus-tecknet och skriv in tillägget.

Gör så här för att installera VIRUSfighter:
*Ladda ner VIRUSfighter här
*Spara filen på t.ex. skrivbordet
*Dubbelklicka på filen och följ instruktionerna.

Gör så här för att avinstallera VIRUSfighter:
*Gå till Startmenyn -> Inställningar -> Kontrollpanelen -> Lägg till/Ta bort program.
*Leta upp VIRUSfighter och klicka på Ändra/Ta bort och följ instruktionerna.

Du bör avinstallera eller avaktivera andra antivirusprogram innan du installerar VIRUSfighter. Det blir ofta konflikter mellan programmen om du har mer än ett aktivt antivirusprogram igång. Gå till Startmenyn -> Kontrollpanelen -> Lägg till/Ta bort program”. Markera antivirusprogrammet och klicka på “Ta bort”.

Om du vill avregistrera dig från e-postutskick från VIRUSfighter, vänligen klicka här.

VIRUSfighter - General

SPYWAREfighter söker bara efter virus om VIRUSfighter är installerat. Om VIRUSfighter är installerat är det starkt rekommenderat att INTE ha något annat antivirus-program installerat. Men om du använder ENDAST SPYWAREfighter kan du installera annan antivirus-mjukvara (och det är starkt rekommenderat att göra så.)

Du kanske vill stoppa realtids-genomsökningen när du utför systemunderhåll på din dator. När du stoppar realtids-genomsökningen kommer den inte att starta igen i nuvarande session eller efter omstart om du inte göra det manuellt. Efter en omstart av din dator kommer realtids-genomsökningen att vara aktiverad igen. Du kan stoppa/starta realtids-genomsökningen genom att högerklicka på VIRUSfighter-ikonen i systemfältet och välja Avaktivera realtids-genomsökning. Du kan aktivera den här igen.
Du kan också avaktivera den i menyn i VIRUSfighter, välj Start -> Program -> Fighters -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter -> Inställningar – Säkerhetsinställningar -> Avaktivera realtids-genomsökning.

Du måste ladda ner VIRUSfighter från vår webbsida och installera programmet precis som du gjorde första gången.
Gå till Startmenyn -> Program -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter
Klicka på Konto -> Förnya VIRUSfighter
Fyll i produktnyckeln som står på din faktura och klicka på Lägg till produktnyckel-knappen.
Uppdatera sen VIRUSfighter sen för att försäkra dig om att du har de senaste uppdateringarna.

Detta betyder att det finns en uppdatering för din VIRUSfighter och vi rekommenderar att du klickar på ikonen så att VIRUSfighter uppdateras till den senaste versionen.

Av stabilitetsskäl är SPYWAREfighter och VIRUSfighter integrerade när de installerats tillsammans, så när ett av programmen avinstalleras stoppas det andra. När avinstallationen är avslutad kommer genomsökningen att fortsätta.

Detta är ett känt fel: starta om VIRUSfighter och välj “Scanna” från användargränssnittet så syns informationen för genomsökningen. Funktionaliteten försämras inte men användargränssnittet kommer att korrigeras i nästa version av produkterna.

Av stabilitetsskäl är SPYWAREfighter och VIRUSfighter integrerade när de installerats tillsammans, så när du uppdaterar ett av dem så uppdateras båda programmen.

VIRUSfighter söker bara efter spionprogram (som tillval) när SPYWAREfighter är installerat, som del av presentationen av installerade SPAMfighter-program, så du behöver båda produkterna för att skydda dig mot virus och spionprogram.

Gå till Startmenyn -> Program -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter. Välj Inställningar -> Avancerade realtidsinställningar
För att lägga till filer, klicka på det gröna plus-tecknet och skriv in tillägget.

För att aktivera en VIRUSfighter-nyckel, följ dessa instruktioner:
Gå till Startmenyn -> Program -> Fighters -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter.
Klicka på Konto -> Förnya VIRUSfighter
Fyll i produktnyckeln som står på din faktura och klicka sen på Lägg till produktnyckel-knappen.
Försök sen uppdatera VIRUSfighter för att försäkra dig om att du har de senate uppdateringarna.

Om du vill avregistrera dig från e-postutskick från VIRUSfighter, vänligen klicka här.

Det kan vara så att du installerade VIRUSfighter över en annan antivirusapplikation som inte togs bort av systemet under installationen. Du kan då behöva starta upp din dator i felsäkert läge och avinstallera det gamla antivirusprogrammet från kontrollpanelen. Starta därefter om din dator.

För att komma till felsäkert läge i Windows:

När datorn bootar upp (innan windows-loggan visas) trycker du ner en av F-knapparna på ditt tangenbord.

Windows 95/98/ME: Tryck på F8 medan datorn bootar. Välj därefter nummer tre i menyn, (Safe Mode/Felsäkert läge) genom att trycka 3 och därefter Enter.

Windows 2000/XP: Tryck och håll nere F8 medan datorn bootar. Förflytta dig med piltangenterna i menyn till Safe Mode/Felsäkert läge och tryck på Enter.

Windows NT: inget av ovanstående behövs.

VIRUSfighter är gratis i 30 dagar. Efter provtiden kan du välja att köpa programmet eller avinstallera det. Om du fortsätter använda programmet utan att köpa en licens kommer det fortfarande att vara aktivt men du kan inte längre ta emot uppdateringar och skyddas på så vis inte mot de senaste virusen.

Gör följande för att uppdatera VIRUSfighter:

Gå till Startmenyn -> Program -> Fighters -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter. Klicka på Inställningar -> Mjukvaruuppdateringar -> Uppdatera Nu.
Alternativt högerklicka på VIRUSfighter-ikonen i systemfältet och välj Sök efter senaste uppdateringar.

VIRUSfighter - Installation

Gör så här för att installera VIRUSfighter:
*Ladda ner VIRUSfighter här
*Spara filen på t.ex. skrivbordet
*Dubbelklicka på filen och följ instruktionerna.

Gör så här för att avinstallera VIRUSfighter:
*Gå till Startmenyn -> Inställningar -> Kontrollpanelen -> Lägg till/Ta bort program.
*Leta upp VIRUSfighter och klicka på Ändra/Ta bort och följ instruktionerna.

Du bör avinstallera eller avaktivera andra antivirusprogram innan du installerar VIRUSfighter. Det blir ofta konflikter mellan programmen om du har mer än ett aktivt antivirusprogram igång. Gå till Startmenyn -> Kontrollpanelen -> Lägg till/Ta bort program”. Markera antivirusprogrammet och klicka på “Ta bort”.

Back To Top