skip to Main Content

Hur sätter jag igång och stannar VIRUSfighter?

Du kanske vill stoppa realtids-genomsökningen när du utför systemunderhåll på din dator. När du stoppar realtids-genomsökningen kommer den inte att starta igen i nuvarande session eller efter omstart om du inte göra det manuellt. Efter en omstart av din dator kommer realtids-genomsökningen att vara aktiverad igen. Du kan stoppa/starta realtids-genomsökningen genom att högerklicka på VIRUSfighter-ikonen i systemfältet och välja Avaktivera realtids-genomsökning. Du kan aktivera den här igen.
Du kan också avaktivera den i menyn i VIRUSfighter, välj Start -> Program -> Fighters -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter -> Inställningar – Säkerhetsinställningar -> Avaktivera realtids-genomsökning.

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top