skip to Main Content

ไม่สามารถสร้างการกู้คืนค่าจุดผิดพลาดระบบ

ถ้าคุณเห็นจุดผิดพลาดนี้เวลาต้องการอัพเดทไดรเวอร์ของคุณ: Unable to create system restore point, error code: 2147754754
กรุณาไปที่ Start -> แผงควบคุม -> เครื่องมือในการดูแล -> บริการ
เลือกเปิดใช้บริการที่ชื่อว่า “บริการป้องกันการคัดลอก ซอฟท์แวร์ ของ Microsoft”. ถ้ามันถูกกาออกเพื่อปิดการใช้งานอยู่, ตั้งค่าให้เป็น “ทำเอง”.
จากนั้นคุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการ กู้คืนระบบ ในคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดใช้งานอยู่:
คุณจะเปิดใช้งานการกู้คืนระบบในคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างไร
สำหรับ Windows 7:
1. ไปที่ Start
2. คลิก “แผงควบคุม”
3. คลิก “ระบบและความปลอดภัย”
4. คลิก “ระบบ”
5. เลือก “ระบบป้องกัน”
6. เลือกไดร์ฟระบบของคุณ (น่าจะเป็น drive C: (ระบบ))
7. คลิก “กำหนดค่า”
8. เลือก “เรียกคืนการตั้งค่าระบบและรุ่นก่อนหน้าของไฟล์”
9. คลิก “OK”
การกู้คืนระบบของคุณก็จะถูกเปิดใช้เรียบร้อยแล้ว

Comment on this FAQ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top