skip to Main Content

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อฉันพยายามสั่งซื้อสิทธิ์การใช้ ตะกร้าของฉันยังว่างเปล่าอยู่ ทำไม?

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่อนุญาตให้ใช้ cookies คุณก็จะไม่สามารถสั่งซื้อสิทธิ์การใช้ออนไลน์
กรุณาไปที่เบราว์เซอร์ของคุณ
* เลือก "Tools" -> "Internet options" -> "General" -> Temporary Internet Files – "Settings" -> ตรวจสอบรุ่นที่ใหม่กว่ารุ่นของคุณใน stored page = "Automatically"
* เลือก "OK" สองครั้ง
* เลือก "Tools" > "Internet option" > "Privacy" และเลือก "Medium"
* รีสตาร์ท Internet Browser ของคุณ และคุณควรสั่งซื้ออนไลน์ได้แล้ว

ถ้าวิธีนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณ คุณสามารถส่งอีเมลไปยัง sales@spamfighter.com ได้ตลอดเวลา กรุณาระบุข้อมูลของคุณและสินค้าที่คุณต้องการสั่งซื้อ แล้วเราจะยินดีที่จะดำเนินการตามการสั่งซื้อของคุณ

Comment on this FAQ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top