skip to Main Content

เมื่ออีเมลถูกตัดสินว่าเป็นสแปม จะเกิดอะไรขึ้น?

เมื่ออีเมลถูกตัดสินว่าเป็นสแปม SEM จะย้ายข้อความดังกล่าวไปยังแฟ้มชื่อว่า SPAMfighter ที่อยู่ในกล่องจดหมายของผู้ใช้ ถ้าแฟ้มนี้ไม่อยู่หรือหายไป มันจะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัต การประมวลผลย้ายอีเมลจะดำเนินการเป็นขั้นตอนและจะย้อนกลับไปจุดก่อนเกิดปัญหาถ้าการประมวลผลล้มเหลว

Comment on this FAQ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top