skip to Main Content

จะเปิดการกู้คืนระบบในคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างไร

สำหรับ Windows 7:
1. ไปที่ Start
2. คลิก “แผงควบคุม”
3. คลิก “ระบบและความปลอดภัย”
4. คลิก “ระบบ”
5. เลือก “ระบบป้องกัน”
6. เลือกไดร์ฟระบบของคุณ (น่าจะเป็น drive C: (ระบบ))
7. คลิก “กำหนดค่า”
8. เลือก “เรียกคืนการตั้งค่าระบบและรุ่นก่อนหน้าของไฟล์”
9. คลิก “OK”
การกู้คืนระบบของคุณก็จะถูกเปิดใช้เรียบร้อยแล้ว

Comment on this FAQ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top