skip to Main Content

Jak rozpocząć i zatrzymać VIRUSfighter?

Możesz chcieć zatrzymać skaner real-time podczas wykonywania zadań związanych z obsługą systemu. Jeśli zatrzymasz skaner real-time, to nie będzie on działał ponownie w bieżącej sesji, chyba że zrobisz to ręcznie, po restarcie komputera, skaner real-time zostanie uruchomiony ponownie. Możesz zatrzymać/włączyć skaner real-time poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony VIRUSfighter w zasobniku systemowym i wybierając polecenie Wyłącz skanowanie real-time, można włączyć go tutaj ponownie.
Możesz także wyłączyć to z tego menu w VIRUSfighter, Start -> Wszystkie Programy -> Fighters -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter -> Ustawienia -> Ustawienia zabezpieczeń -> Wyłącz skaner real-time.

Comment on this FAQ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top