skip to Main Content

Czy możliwe jest manualne modyfikowanie Windows Registry?

Możesz edytować Rejestr przy użyciu Microsoft"s Registry Editor (Regedit.exe or Regedt32.exe). Niewłaściwe korzystanie z Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów i konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu Windows. Microsoft nie gwarantuje, że błędy spowodowane niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie można naprawić ponownie. Korzystasz z Edytora Rejestru na własne ryzyko.

Comment on this FAQ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top