skip to Main Content

Cari catatan Salinan

FULL-DISKfighter akan membantu anda cari catatan salinan yang berada di komputer anda.Kebanyakan komputer anda mempunyai catatn salinan,ini boleh jadi gambar atau dokumen yang simpan di folder berbeza,tapi catatn yang sama.Dengan teliti catatan salinan anda akan dapat temu manakah catatan berada dan anda dapat hapus salinan yang anda memilih.Klik link bawah “Path” anda buka lokasi catatan mana tersebut tempatkan.

Namun,sila berhati-hati setelah anda hapus akan hilang,sila pasti apa yang anda hapus dan jangan hapus catatan email ,,jadi selalu Back up.

Comment on this FAQ

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top