skip to Main Content

Kako da dodam licenčnu šifru?

Otvorite program pa kliknite na “Settings” (Postavke) u izborniku slijeva, potom kliknite na “Account settings” (Postavke računa) pa unesite svoju šifru i kliknite na “Add Product Key” (Dodaj šifru proizvoda). Sada se možete koristiti punom verzijom programa.

Comment on this FAQ

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Back To Top